مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PA

Physician Assistant

دستیار پزشک
PA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود