مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMC

مخفف عبارت SMC

Small Magellanic Cloud
ابر ماژلانی کوچک (SMC) یک کهکشان کوتوله...