مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEID

مخفف عبارت SEID

Service Element Identification
کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه...
VDSL

مخفف عبارت VDSL

Very high bit rate Subscriber Line
اینترنت پرسرعت مبتنی بر استاندارد VDSL...