مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساپتا

مخفف عبارت ساپتا

سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و...
SCTP

مخفف عبارت SCTP

Stream Control Transmission Protocol
پروتکل انتقال کنترل جریان در شبکه های...