مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UMG

مخفف عبارت UMG

Universal Music Group
گروه موسیقی یونیورسال، (UMG) شرکت ضبط و...
SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
حماس

مخفف عبارت حماس

حرکت مقاومت اسلامی
حرکت مقاومت اسلامی، با نام اختصاری حماس...
UNGA

مخفف عبارت UNGA

United Nations General Assembly
مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) رکن...