مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FINA

مخفف عبارت FINA

Fédération Internationale de Natation
فدراسیون بین‌المللی شنا (FINA) در سال...
STS

مخفف عبارت STS

Science, Technology and Society
انجمن علم و فناوری در جامعه (STS)...
OASIS

مخفف عبارت OASIS

Organization for the Advancement of Structured Information Standards
سازمانی برای پیشرفت استانداردهای...
PSI

مخفف عبارت PSI

The Physics Society of Iran
انجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل شد....
IORS

مخفف عبارت IORS

Iranian Operations Research Society
حقیق در عملیات، علمی است که برای کل...