مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WWAN

مخفف عبارت WWAN

Wireless Wide Area Network
به شبکه های بی سیم داده سرعت بالا اشاره...
ADA

مخفف عبارت ADA

Americans with Disabilities Act
قانونی فدرال که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و...