مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CGI

مخفف عبارت CGI

Common Gateway Interface
واسط دروازهٔ مشترک (سی‌جی‌آی) یک متد...