مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTL

Transistor Transistor Logic

مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های دوقطبی و معمولاً مدارهای Schottky با توان کم که سریع بوده اما گران هستند. این گرانی به این دلیل است که روی هر مسیر ورودی TTL دیودهای صفحه طلائی Schottky لازم است.
TTL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود