مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GAISF

مخفف عبارت GAISF

General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
IFBB

مخفف عبارت IFBB

International Federation of BodyBuilding and Fitness
فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام...