مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GLF

مخفف عبارت GLF

Gay Liberation Front
جبهه آزادی هم‌جنس‌باز (GLF) نام تعدادی...
NYC

مخفف عبارت NYC

New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...
NYSE

مخفف عبارت NYSE

New York Stock Exchange
بازار بورس نیویورک بزرگ‌ترین بازار بورس...
OATH

مخفف عبارت OATH

Office of Administrative Trials and Hearings
دفتر محاکمات اداری و دادرسی (در نیویورک)...