مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ERED

مخفف عبارت ERED

Electromagnetic Radiation Emitting Devices
دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس...
LED

مخفف عبارت LED

Light Emitted Diode
ال‌ای‌دی نوعی از لامپ‌های حالت جامد است...