مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
RTD

مخفف عبارت RTD

Resistance Temperature Detector
RTD به معنای آشکارساز دمای مقاومتی است....
UJT

مخفف عبارت UJT

UniJunction Transistor
ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT)...
LRFD

مخفف عبارت LRFD

Load and Resistance Factor Design
طراحی سازه بوسیله فاکتور بار و مقاومت...
نمسا

مخفف عبارت نمسا

نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب...
FRC

مخفف عبارت FRC

Fiber Reinforced Concrete
بتن الیافی نوعی بتن است که ساخت آن از...