مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOPA

مخفف عبارت SOPA

Socialist Party of Azania
حزب سوسیالیست آزانیا (آفریقای جنوبی)...
UFM

مخفف عبارت UFM

Union for the Mediterranean
اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه به...
CAE

مخفف عبارت CAE

Central African Empire
امپراطوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی:...