مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRP

Socialist Reich Party

حزب رایش سوسیالیست حزبی سیاسی در آلمان غربی سابق بود که پس از جنگ جهانی دوم و در ۱۹۴۹ تأسیس شد. این حزب خود را رسماً «سوسیالیست ملی» (نازی) و طرفدار هیتلر می‌خواند و از حزب امپراتوری آلمان منشعب شده بود. اتو ارنست رمر و فریتز دورلس از مهم‌ترین چهره‌های این حزب بودند.

حزب رایش سوسیالیست مدعی بود که آدنار مهرهٔ دست آمریکاست و کارل دونیتز آخرین «پیشوا»ی مشروع رایش پان ژرمن است. این حزب معتقد بود که هولوکاست افسانه است و مدعی شد که کوره‌های آدام سوزی داخائو پس از پایان جنگ توسط آمریکا ساخته شده‌اند. حزب رایش سوسیالیست معتقد بود که اروپا تحت رهبری رایش آلمان باید به عنوان «نیروی سوم» علیه سرمایه‌داری و کمونیسم عروج کند.

حزب رایش سوسیالیست بالی نظامی نیز داشت که «رایش فرانت» (جبههٔ رایش) نام داشت.

حزب رایش سوسیالیست بیش از ده هزار عضو داشت و در انتخابات لندتاگ ساکسونی سفلا ۱۶ کرسی و در لندتاگ برمن ۸ کرسی کسب کرد.

این حزب در سال ۱۹۵۲ ممنوع اعلام شد.
SRP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود