مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FHSS

مخفف عبارت FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي طراحي...
YAHOO

مخفف عبارت YAHOO

Yet Another Hierarchical Officious Oracle
Yahoo بزرگترين شبكه جهاني مي باشد....