مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NNSS

مخفف عبارت NNSS

Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
IAMU

مخفف عبارت IAMU

Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دریایی...
ندسا

مخفف عبارت ندسا

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...
سماجا

مخفف عبارت سماجا

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران...