مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDCT

مخفف عبارت MDCT

MultiDetector Computed Tomography
برش‌نگاری رایانه‌ای یا توموگرافی...
MMU

مخفف عبارت MMU

Memory Management Unit
واحد مدیریت حافظه (MMU) که گاهی با نام...
PGN

مخفف عبارت PGN

Portable Game Notation
پی‌جی‌ان (PGN) یا نشانه‌گذاری قابل‌حمل...
VIAF

مخفف عبارت VIAF

Virtual International Authority File
برگه‌دان مستند مجازی بین‌المللی و به...