مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VRML

مخفف عبارت VRML

Virtual Reality Modeling Language
وی آر ام‌ال (VRML) نام فرمتی استاندارد...
ATP

مخفف عبارت ATP

Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...