مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

X3D

مخفف عبارت X3D

Extensible 3D Graphics
اکس تری دی(X3D) نوعی فرمت فایل‌های سه...
VRML

مخفف عبارت VRML

Virtual Reality Modeling Language
وی آر ام‌ال (VRML) نام فرمتی استاندارد...
ATP

مخفف عبارت ATP

Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...