مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROMA

مخفف عبارت ROMA

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر...
RAGE

مخفف عبارت RAGE

Rockstar Advanced Game Engine
موتور بازی پیشرفته راک‌استار (RAGE) یا...
CABG

مخفف عبارت CABG

Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...