مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECT
مخفف عبارت ECT
ElectroConvulsive Therapy
درمان با ضربهٔ الکتریکی تشنج‌آور (ECT)...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...