مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMAA
مخفف عبارت EMAA
European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
شاروم
مخفف عبارت شاروم
شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا
مخفف عبارت شپنا
شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...
TGA
مخفف عبارت TGA
Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...