مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساپتا

مخفف عبارت ساپتا

سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و...
آزما

مخفف عبارت آزما

آزمون استخدامی متمرکز ادواری
آزمون استخدامی متمرکز ادواری...
CQU

مخفف عبارت CQU

Central Queensland University
دانشگاه کوئیزلند مرکزی که به اختصار CQU...