مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نجات

مخفف عبارت نجات

نیروهای جهادی انقلابی تخصصی
موسسه فرهنگی دیجیتال نجات تحت حمایت...
ISIS

مخفف عبارت ISIS

The Institute for Science and International Security
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا به...
ندسا

مخفف عبارت ندسا

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...
نزاسا

مخفف عبارت نزاسا

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نام مستعار نزسا بخشی از سپاه پاسداران...
نمسا

مخفف عبارت نمسا

نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب...