مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FYI

مخفف عبارت FYI

For Your Improvement
برای بهبود متن یا توضیحات شما ( در جواب...
TUI

مخفف عبارت TUI

Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...
HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...