مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OEIS

مخفف عبارت OEIS

Online Encyclopedia of Integer Sequences
دانشنامه برخط دنباله‌های صحیح (OEIS یا...
OMIM

مخفف عبارت OMIM

Online Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...
OPML

مخفف عبارت OPML

Outline Processor Markup Language
OPML یک فرمت XML است. مهم‌ترین استفاده...
WATS

مخفف عبارت WATS

Wide Area Telephone Service
سرویسی که تعداد نامحدودی از مکالمات را...
RFQ

مخفف عبارت RFQ

Request For Quotation
نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار -...
SCORM

مخفف عبارت SCORM

Sharable Content Object Reference Model
SCORM یک استاندارد جامع آموزشی که در...
MIM

مخفف عبارت MIM

Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک...