مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
CPP

مخفف عبارت CPP

Cranial Perfusion Pressure
فشار پرفیوژن جمجمه میزان CPP باید بالای...
APPC

مخفف عبارت APPC

Advanced Program to Program Communication
یک ویژگی توسعه یافته به عنوان بخشی از...
IMTS

مخفف عبارت IMTS

Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اختصار...
APM

مخفف عبارت APM

Advanced Power Management
رابط برنامه سازی کاربردی (API) که توسط...
ABI

مخفف عبارت ABI

Application Binary Interface
مجموعه ای از دستورالعمل ها که مشخص می...