مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
شمپه

مخفف عبارت شمپه

شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای
دفاع ش‌م‌پ‌ه که کوتاه‌شده عبارت دفاع...
ADR

مخفف عبارت ADR

Adverse Drug Reaction
عوارض ناخواسته دارویی آسیب دیدگی ناشی...
NVD

مخفف عبارت NVD

Normal Vaginal Delivery
زایمان طبیعی معمولی (NVD) نوعی زایمان...