مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMIC

مخفف عبارت SMIC

Semiconductor Manufacturing International Corporation
شرکت بین‌المللی ساخت نیمه هادی به...