مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

A2DP

مخفف عبارت A2DP

Advanced Audio Distribution Profile
به معنی امکان ارسال صوت از طریق بلوتوث...