مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
ERED

مخفف عبارت ERED

Electromagnetic Radiation Emitting Devices
دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس...
APK

مخفف عبارت APK

Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم اندروید...
SIRI

مخفف عبارت SIRI

Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hardware Security Module
ماژول امنیتی سخت‌افزاری (HSM) نوعی از...