مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
EMU

مخفف عبارت EMU

Eastern Michigan University
دانشگاه میشیگان شرقی (EMU) تأسیس ۱۸۴۹،...
WFU

مخفف عبارت WFU

Wake Forest University
دانشگاه ویک فارست، تاسیس ۱۸۳۴، یکی از...
PNU

مخفف عبارت PNU

Payame Nour Univesity
دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های...
SCO

مخفف عبارت SCO

Southern College of Optometry
دانشگاه اوپتومتری جنوبی (SCO) تاسیس...