مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TLB

مخفف عبارت TLB

Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک حافظه...
ARPA

مخفف عبارت ARPA

Address and Routing Parameter Area
نام دامنه آرپا یک دامنه سطح بالا در...