مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...
MMU

مخفف عبارت MMU

Memory Management Unit
واحد مدیریت حافظه (MMU) که گاهی با نام...
SATA

مخفف عبارت SATA

Serial Advanced Technology Attachment
رابط پیشرفتهٔ متوالی یا ساتا یک گذرگاه...
USB

مخفف عبارت USB

Universal Serial Bus
یواس‌بی در حوزه فناوری اطلاعات به یک...