مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MMOG

Massively Multiplayer Online Game

بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG) نوعی بازی ویدئویی چندنفره است که امکان حمایت از صدها یا هزاران بازیکن به‌طور هم‌زمان در آن وجود دارد. این بازی‌ها معمولاً از طریق اینترنت اجرا می‌شوند و بعضی از آنها جهان باز هستند.
MMOG
ارسال نظر

ارسال نظر