مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UFM

مخفف عبارت UFM

Union for the Mediterranean
اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه به...