مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUMT

مخفف عبارت TUMT

Transurethral Microwave Thermotherapy
گرمادرمانی مایکروویو از طریق مجرای...
DGSE

مخفف عبارت DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎
اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان...
BEP

مخفف عبارت BEP

Break-Even Point
نقطه ای که کل هزینه های یک عملیات معادل...
LOM

مخفف عبارت LOM

Laminated Object Manufacturing
تولید شئ لایه‌ای (LOM) یکی از روش‌های...