مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LOM

مخفف عبارت LOM

Laminated Object Manufacturing
تولید شئ لایه‌ای (LOM) یکی از روش‌های...
JSOC

مخفف عبارت JSOC

Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
CFOO

مخفف عبارت CFOO

Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...