مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
شاروم

مخفف عبارت شاروم

شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا

مخفف عبارت شپنا

شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...