مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFM

Atomic Force Microscope

میکروسکوپ نیروی اتمی یا میکروسکوپ نیروی پویشی در سال ۱۹۸۶ توسط کوئِیْت، بنینگ و گربر اختراع شد.

مانند تمام میکروسکوپ‌های پراب پویشی دیگر، از یک پراب (probe) تیز که بر روی سطح نمونهٔ تحت بررسی حرکت می‌کند، استفاده می‌کند.
AFM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود