مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WFI

مخفف عبارت WFI

Water For Injection
آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ، بصورت...
FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...