مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TMR

مخفف عبارت TMR

Triple Modular Redundant
مفهوم معماری TMR در سال های دور برای...
IPS

مخفف عبارت IPS

Intellectual Power Supply
ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است...
LTI

مخفف عبارت LTI

Linear Time Invariant
نظریه سامانه خطی تغییرناپذیر با زمان،...
RMS

مخفف عبارت RMS

Room Mean Square
یک استاندارد بین المللی جهت اندازه گیری...
HMAC

مخفف عبارت HMAC

Hash-based Message Authentication Code
در رمزنگاری، کد اصالت‌سنجی پیام برپایه...