مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HSM

مخفف عبارت HSM

Hepato Spleno Megaly
بزرگی طحال و کبد گاه به صورت مجزا بزرگی...
HSM

مخفف عبارت HSM

Hardware Security Module
ماژول امنیتی سخت‌افزاری (HSM) نوعی از...