مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IIS

مخفف عبارت IIS

Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرکت...
FQDN

مخفف عبارت FQDN

Fully Qualified Domain Name
نام مناسب برای دامنه در ویندوز سرور در...
VDS

مخفف عبارت VDS

Virtual Dedicated Servers
VDS به معنای سرور اختصاصی می باشد. سرور...