مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جمنا

مخفف عبارت جمنا

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
ILCOR

مخفف عبارت ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
EPEA

مخفف عبارت EPEA

European Prison Education Association
انجمن اروپایی آموزش در زندان در سال...
شفق

مخفف عبارت شفق

شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی
شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی...