مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
IRNSS
مخفف عبارت IRNSS
Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...
WWAN
مخفف عبارت WWAN
Wireless Wide Area Network
به شبکه های بی سیم داده سرعت بالا اشاره...
WLL
مخفف عبارت WLL
Wireless Local Loop
سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن...
ED
مخفف عبارت ED
Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدمات...
DCS
مخفف عبارت DCS
Distributed Control System
سامانه‌های کنترل توزیع‌شده یا سیستم‌های...
ADHOC
مخفف عبارت ADHOC
Advanced Developers Hands on Conference
شبکه محلی بی سیم یا WLAN به نوعی از...
MNAC
مخفف عبارت MNAC
Museum Nacional the Art the Catalunya
موزه ملی هنر کاتالونیا به اختصار MNAC...
VLAN
مخفف عبارت VLAN
Virtual Local Area Network
شبکه محلی مجازی یک دامنه پخش مجزا در...