مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PEAS

Performance, Environment, Actuators, Sensors

برای طراحی یک عامل در علم رباتیک ، اولین قدم در نظر گرفتن 4 عامل مهم Performance ، Environment ، Actuators و Sensors می باشد. که به طور خلاصه به PEAS معروف است.
PEAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود