مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
S/PDIF

مخفف عبارت S/PDIF

Sony/Philips Digital Interface Format
PDIF، یک اتصال صوتی دیجیتالی در تجهیزات...
FDDI

مخفف عبارت FDDI

Fiber Distributed Data Interface
اف‌دی‌دی‌آی، با رابط توزیع کننده...
LD

مخفف عبارت LD

Laser Diode
لیزرهای دیودی نیم‌رسانا پرفروشترین نوع...