مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EVH

مخفف عبارت EVH

Endoscopic Vein Harvesting
EVH نام روشی است که در ۱۰ سال گذشته در...
MRV

مخفف عبارت MRV

Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
UAV

مخفف عبارت UAV

Unmaned Aerial Vehicle
وسایط نقلیه پروازی بدون سرنشین گذاشته...