مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FO

Faroe Islands

مخفف جزایر فارو
FO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود