مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EC

مخفف عبارت EC

Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
AIG

مخفف عبارت AIG

American International Group
شرکت گروه بین‌المللی آمریکایی (AIG) یکی...
ETAT

مخفف عبارت ETAT

Emergency Triage Assessment and Treatment
ارزیابی اضطراری تریاژ و درمان (دوره...
YAA

مخفف عبارت YAA

Yorkshire Air Ambulance
آمبولانس هوایی هلیکوپتر یورکشایر برای...